Du lịch 365 cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  • Thông tin cá nhân của khách hàng trên kyviettravel.vn được kyviettravel.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của kyviettravel.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin đặt tour trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên kyviettravel.vn.

TOUR NỔI BẬT

Kiểm tra tour phù hợp và đặt ngay

6,590,000 
1,650,000